Przypominamy, że do 31 marca 2023 r. należy złożyć oświadczenie o:

  • liczbie osób zatrudnionych na dzień 31 grudnia 2022 r., bez względu na formę zatrudnienia (również umowy cywilnoprawne).
  • o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia wykonujących przewozy drogowe w 2022 r.

Kogo należy uwzględnić w oświadczeniu:

  • w oświadczeniu należy uwzględnić osoby zatrudnione bez względu na formę/ umowę zatrudnienia/ zlecenia.
  • obliczając średnią w oświadczeniu należy ująć również kierowców (kierowca może być przedsiębiorcą), z którymi przedsiębiorca zawarł umowy cywilne i o współpracy (bez względu na formę zatrudnienia, w tym B2B).
  • jednoosobowe działalności gospodarcze, jeśli posiadają ważne zezwolenie, również zobowiązane są do złożenia oświadczenia. Dla działalności, w których właściciel jest także kierowcą, właściciel uwzględnia siebie zarówno w pozycji dotyczącej osób zatrudnionych jak i w średniej arytmetycznej kierowców;

Oznacza to, że należy uwzględnić wszystkie osoby, które w ciągu 2022 r. wykonywały jakiekolwiek przewozy w firmie. Średnią arytmetyczną oblicza się jako sumę kierowców w zatrudnionych w poszczególnych miesiącach roku, podzielona następnie przez liczbę miesięcy w roku

Przekazanie powyżej informacji dotyczy jedynie firm wykonujących przewozy krajowe i międzynarodowe komercyjne (na podstawie licencji / zezwolenia). Nie dotyczy firm, które posiadają zezwolenie na przewóz na potrzeby własne.

Gdzie należy złożyć oświadczenia

Oświadczenie składa się do urzędu, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (lub dawną licencję krajową). W celu sprawdzenia gdzie złożyć takie oświadczenie należy odszukać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika lub licencję krajową. W lewym górnym roku znajduje się informacją na temat tego kto wydał zezwolenie (licencję).

Oświadczenie składane do Starostwa / Urzędu Miasta Oświadczenie składane do GITD

Jeżeli zezwolenie (licencję krajową) wydało Starostwo Powiatowe lub Urząd Miasta – oświadczenie należy złożyć we wskazanych urzędach. Oświadczenie można złożyć w urzędzie osobiście lub wysłać pocztą.

Jeżeli zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika wydało GITD – oświadczenie należy przesłać pocztą na adres:

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego

Al. Jerozolimskie 94

00-807 Warszawa

Istnieje również możliwość złożenia oświadczenia do GITD przez Profil Zaufany:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/motoryzacja-i-transport/ewidencje-i-transport-miedzynarodowy/oswiadczenie-przedsiebiorcy-o-liczbie-osob-zatrudnionych-w-przedsiebiorstwie-kreptd-

 

Więcej informacji

https://www.gov.pl/web/gitd/informacja-12024

Categories: Blog