Ewidencja załadunków / rozładunków – pakiet mobilności

Prowadzenie wskazanej dokumentacji jest dobrowolne. Jeżeli firma nie będzie prowadził tego typu ewidencji, może podać następującą informację do rozliczeń:

  • Rozliczanie wynagrodzenia zagranicznego w określonych krajachjeżeli firma wykonuje kabotaże i cross-trade zawsze we Francji, Niemczech i Holandii. Na podstawie takiej informacji będą zaliczane do płacy sektorowej wszystkie odcinki we wskazanych krajach.
  • Rozliczenie wynagrodzenia zagranicznego we wszystkich krajach, jeżeli firma wykonuje zawsze kabotaże i przerzuty. Płaca sektorowa będzie obliczana dla wszystkich krajów.
  • Nierozliczanie wynagrodzenia zagranicznego, jeżeli firma, która wykonuje zawsze przewozy bilateralne. Płaca sektorowa nie będzie rozliczana dla żadnego kraju.

W przypadku, gdy odcinki zagraniczne mają być wyłączane z płac sektorowych (tranzyt i przewóz bilateralny) konieczne jest uzupełnienie informacji o załadunkach / rozładunkach dla każdego kierowcy. W tym celu należy pobrać plik i dla każdego kierowcy prowadzić go w formie elektronicznej dla każdego kierowcy osobno.

Ewidencja załadunków i rozładunków (wersja XLS)

Jak działa ewidencja załadunków i rozładunków

Na podstawie numeru id ładunku oraz informacji o rozładunku / załadunku jesteśmy w stanie wyodrębnić przewozy tranzytowe i bilateralne. Każdy ładunek powinien mieć przypisane ID ładunek – np. numer CMR, numer FV lub jakikolwiek inny numer pozwalający zidentyfikować konkretny ładunek. Informacja w pozycji Załadunek – tak – oznacza załadunek, nie – oznaczał rozładunek danego ładunku.

Jak wpisywać czas rozładunków i załadunków

Na potrzeby ewidencji za czas rozładunku / załadunku najlepiej przyjąć:

  • Czas rozpoczęcia załadunku
  • Czas zakończenia rozładunku

Należy pamiętać, że w ewidencji znajdują się jedynie dane przybliżone.

Przykład ewidencji

Data Godzina Załadunek Id ładunek
10.02.2022 09:00 tak WXA1
12.02.2022 11:00 tak NNA1
15.02.2022 13:00 nie WXA1
18.02.2022 10:00 nie NNA1

Objaśnienie

  1. W dniu 10.02.2022 o godzinie 09:00 załadowano ładunek (opcja Załadunek wpisana TAK) o numerze WXA1 (numer CMR lub dokumentu przewozowego lub inny przypisany do ładunku numer).
  2. W dniu 12.02.2022 o godzinie 11:00 kierowca załadował ładunek (opcja Załadunek wpisana TAK) o numerze NNA1 (numer CMR lub dokumentu przewozowego lub inny przypisany do ładunku numer).
  3. W dniu 15.02.2022 o godzinie 13:00 kierowca rozładował ładunek (opcja Załadunek wpisana NIE) o numerze WXA1 (który załadował o 09:00 dnia 10.02.2022).
  4. W dniu 18.02.2022 o godzinie 10:00 kierowca rozładował ładunek (opcja Załadunek wpisana NIE) o numerze NNA1 (który załadował o 10:00 dnia 12.02.2022).

Przy pomocy jakiego programu prowadzić zestawienie

Zestawienie można prowadzić przy pomocy programu Microsoft Excel lub darmowych programów do obsługi arkuszy kalkulacyjnych.
LibreOffice – program Calc
OpenOffice – program Calc
Google Arkusze (wersja online darmowa – należy założyć konto Gmail)
Microsoft Office Online (wersja online darmowa – należy założyć konto Microsoft)

Arkusz dla każdego kierowcy za dany miesiąc należy przesłać w formacie XLS, XLSX, ODS (standardowe formaty).