W przypadku, gdy program kadrowo-płacowy nie został przystosowany do obliczania listy płac kierowcy (wynagrodzenia pracowników delegowanych) właściwe obliczenie wynagrodzeń w ramach tzw. pakietu mobilności może być dość skomplikowane. Poniżej prezentowane rozwiązanie można stosować doraźnie i tymczasowo. Profesjonalne i rzetelne rozliczenie płac kierowców wymaga zastosowania odpowiedniego oprogramowania, ponieważ w przyszłości mogą pojawić się problemy w zakresie obliczania zasiłków chorobowych oraz rozliczenia PIT-11. Prezentowane rozwiązanie będzie również wymagało samodzielnego obliczenia, niektórych składników wynagrodzeń.

W celu poprawnego rozliczenia wynagrodzenia kierowcy w ruchu międzynarodowym należy posiadać:

  • rozliczone wynagrodzenie wraz z wynagrodzeniem zagranicznym (sektorowym)
  • diety wirtualne

Konfiguracja program kadrowo-płacowego do obliczania listy płac kierowcy według pakietu mobilności

W przypadku możliwość definiowania składników wynagrodzeń należy skonfigurować następujące pola / pozycje listy płac. W przypadku braku takiej możliwości należy posłużyć się dostępnymi polami.

  • Składnik nr 1 – podlega pod ZUS i PIT – w programie kadrowo-płacowym wpisujemy wartość pola w pozycję wynagrodzenie brutto
  • Składnik nr 2 – w programie kadrowo-płacowym definiujemy pole, od którego naliczamy tylko podatek PIT bez składek ZUS lub używamy dostępne pole (np. nagroda jubileuszowa)
  • Składnik nr 3 – nie podlega pod PIT i ZUS – w programie kadrowo-płacowym definiujemy pole, od którego nie naliczamy PIT i składek ZUS lub używamy dostępne pole (np. ekwiwalent za pranie odzieży lub ekwiwalent za używanie prywatnych narzędzi / telefonu)
Przykład zastosowania nr 1
Założenia

Wynagrodzenie brutto – 6500 zł brutto
Diety wirtualne – 3500 zł brutto (1050 zł = 30% diet wirtualnych)
Premia – 2500 zł brutto

Składnik nr 1 – 5922 zł  (6500 + 2500 – 3500 zł) = 5500 < 5922 zł – podlega pod składki ZUS i PIT
Składnik nr 2 – 2028 zł  (6500 + 2500 – 5922 – 1050) – podlega tylko pod PIT
Składnik nr 3 – 1050 zł  – nie podlega pod PIT i ZUS

Przykład zastosowania nr 2

Założenia

Wynagrodzenie brutto – 7500 zł brutto
Premia – 2000 zł brutto
Diety wirtualne – 3200 zł (960 zł = 30% diet wirtualnych)

Składnik nr 1 – 6300 zł  (7500 zł + 2000 zł) – 3200 = 6300 zł > 5922 – podlega pod składki ZUS i PIT
Składnik nr 2 – 2240 zł (3200 zł – 960 zł) – podlega tylko pod PIT
Składnik nr 3 – 960 zł – nie podlega pod PIT i ZUS

Przykład zastosowania nr 3

Założenia

Wynagrodzenie brutto – 4500 zł brutto
Premia – 500 zł brutto
Diety wirtualne – 2000 zł (600 zł = 30% diet wirtualnych)


Składnik nr 1 – 5000 zł brutto (4500 zł + 500 zł) = 5000 < 5922 zł – składki ZUS i PIT

Uwaga w powyższym przypadku na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 2  składki ZUS odliczane od PIT należy obliczyć od kwoty 4400 zł (5000 – 600 zł).

Przykład rozliczenia listy płac kierowcy według pakietu mobilności przy pomocy darmowego programu

Wykorzystując wskazane powyżej zasady rozliczania wynagrodzeń można rozliczyć wynagrodzenie kierowcy korzystając nawet z najprostszego oprogramowania kadrowo – płacowego. Poniżej znajduje się przykład rozliczenia płacy przy pomocy programy list płac Gofin.

Założenia

Wynagrodzenie kierowcy wraz z płacą zagraniczną – 10 423,37 zł brutto

Diety wirtualne – 7 849 zł (2354,70 = 30% diet wirtualnych)

Składnik nr 1 – 5922 zł  (10423,37 zł – 7849 zł) = 2 574,37 zł > 5922 – podlega pod składki ZUS i PIT
Składnik nr 2 – 2146,67 zł (10423,37 zł – 5922 zł – 2354,70 zł) – podlega tylko pod PIT
Składnik nr 3 2354,70 zł – nie podlega pod PIT i ZUS

Ponieważ program nie ma możliwości definiowania pól listy płac, należy posłużyć się dostępnymi pozycjami.

Rys. 1 Przykład rozliczenia listy płac