W 2023 r. płaca minimalna wzroście dwukrotnie. Od 1 stycznia 2023 r. minimalna krajowa wzrośnie do 3490 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa – 22,80 zł bruttoNatomiast od 1 lipca 2023 r. minimalna krajowa wzrośnie do 3600 zł, a minimalne wynagrodzenie godzinowe do 23,50 zł brutto.

Oznacza to, że w obciążenia składkowe i podatkowe z tytułu minimalnego wynagrodzenia wzrosną w okresie od 1.01.2023 do 30.06.2023 o 578,29 zł w stosunku do 2022 r. Natomiast od 1 lipca 2023 r. pracodawcy zapłacą od osób zatrudnionych na minimalną krajową o 710,82 zł więcej w stosunku do 2022 r.

Należy również dodać, że rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2023 rok, zgodnie z którą przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2023 r. w gospodarce narodowej wyniesie 6935 zł bruttoW stosunku do 2022 r. stanowi to wzrost o 1013 zł brutto. Prognozowane przeciętne wynagrodzenie stanowi wskaźnik służący do obliczania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne kierowców, wykonujących transport międzynarodowy. Tym samym przewoźnicy wykonujący przewozy zagraniczne, muszą się liczyć ze wzrostem składek i podatku od wynagrodzeń kierowców o 1220,47 zł w stosunku do 2022 r. (wzrost o 14,6%).

W związku ze zmianą płacy minimalnej i płacy przeciętnej wzrosną również składki ZUS płacone przez przedsiębiorców. Od 2023 r. składki na ubezpieczenie społeczne wzrosną o 207,20 zł miesięcznie, natomiast tzw. mały ZUS wzrośnie o 35,41 zł miesięcznie.

 

Categories: Blog