W ramach usługi rozliczanie delegacji kierowców oferujemy:

 • Przygotowanie delegacji krajowych w oparciu o dane z karty kierowcy
 • Szybkie terminy realizacji usługi
 • Rozliczamy ilość oraz wartość diet zagranicznych niezbędnych do stosowania ulgi podatkowej dla kierowców międzynarodowych oraz ustalenia podstawy składek na ubezpieczenia społeczne – tzw. diety wirtualne
 • Rozliczamy delegacje zagraniczne dla właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych
 • Przygotowywanie delegacji w ramach usługi rozliczanie czasu pracy kierowcy
 • Doradztwo w zakresie podróży służbowych kierowców i wynagradzania kierowców

Szczegółowy opis usługi rozliczenie delegacji kierowców

W przypadku kierowców wykonujących transport drogowych na terenie kraju wypłata należności z tytułu podróży służbowych została uregulowana w trzech aktach prawnych:

 1. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, która wskazuje, że podróżą służbową jest każde zadanie służbowe polegające na wykonywaniu, na polecenie pracodawcy przewozu drogowego na terenie kraju poza miejscowość stanowiącą siedzibę pracodawcy lub wyjazdu poza miejscowość, stanowiącą siedzibę pracodawcy, w celu wykonania przewozu drogowego.
 2. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, którego art. Art. 77(5), zgodnie z którym pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, które określa zasady wypłaty należności z tytułu podróży służbowej.

Diety krajowe

Dieta stanowi należność przysługującą pracownikowi z tytułu podróży służbowej, która ma za zadanie pokrycie związanych z wyżywieniem.  Dietę wypłaca się w przypadku podróży krajowej w wysokości 38 zł za dzień podróży służbowej. Jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę dieta jest pomniejszana w przedziałach od 8 do 12 godzin oraz powyżej 12 godzin. Natomiast diety nie wypłaca się, jeżeli pracodawca zapewnia pracownikowi bezpłatne całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) na czas podróży służbowej.

Diety zagraniczne w związku z wdrażaniem pakietu mobilności

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 2 lutego 2022 r. w przypadku wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego, oszacowanie wartości diet zagranicznych przysługujących kierowcy konieczne jest w celu:

 • oszacowania podstawy składek na ubezpieczenie społeczne
 • rozliczenia dodatkowych kosztów uzyskania przychodu kierowcy wykonującego przewozy międzynarodowe

Diet nie wypłaca się kierowcy, stanowią one jedynie informację techniczną dla osób wyliczających składki i podatek od wynagrodzenia.

Ryczałt noclegowy na terenie kraju

Ryczałt noclegowy należy się kierowcy wykonującemu przewozy drogowe na terenie kraju w  w stawce określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej (57 zł za każdy nocleg w godzinach od 21:00 do 07:00), jeżeli pracodawca nie zapewnia bezpłatnego noclegu kierowcy.

Przygoyujemy rozliczenie delegacji kierowców oraz diet dla kierowców wykonujących przewozy krajowe oraz międzynarodowe (na potrzeby ZUS i podatku PIT) w ramach usługi rozliczanie czasu pracy kierowców bez dodatkowych opłat. W tym celu klient powinien przesłać:

 • jednorazowo wzór stosowanej umowy o pracę lub regulaminu wynagradzania,
 • pliki cyfrowe w formacie DDD,
 • karty drogowe, dane z GPS