Zezwolenia na przewóz odpadów

Przewóz drogowy towarów stanowiących odpady, ale niebędących odpadami niebezpiecznymi w myśl konwencji ADR wymaga uzyskania stosownych pozwoleń w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.  Poniżej znajduje się wyciąg najważniejszych informacji odnośnie uzyskiwania właściwych zezwoleń.

Poniższe zestawienie ma jedynie charakter informacyjny. Firma nie świadczy usług w zakresie pomocy i doradztwa w uzyskiwaniu pozwoleń na przewóz odpadów. Prosimy o nie składanie w tym zakresie pytań i zapytań ofertowych. 


Polska

Zezwolenie na przewóz drogowy odpadów w Polsce od 1 stycznia 2020 r. wydają Wydziały Ochrony Środowiska Urzędów Marszałkowskich. W celu dokonania wpisu do rejestru BDO należy złożyć wniosek elektroniczny do właściwego, ze względu na siedzibę Urzędu Marszałkowskiego przez stronę https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/.

Do złożenia wniosku wymagany jest podpis kwalifikowany lub profil zaufany.

 


Niemcy

W celu uzyskania zezwolenia na przewóz odpadów w Niemczech należy dokonać rejestracji na stronie SBB. Strona dostępna jest w języku Polskim. Złożenie formularza nie jest skomplikowane i ogranicza się do podanie podstawowych danych dotyczących przedsiębiorstwa, a także zakresu działalności (standardowo transport Befördern). Po zakończeniu procesu rejestracji administrator prześle wiadomość e-mail wraz z zaświadczeniem tymczasowym.

Zaświadczenie trwałe uzyskuje się po weryfikacji danych firmy oraz wniesieniu opłaty (120 EUR). Wszelkie informacja w zakresie wniesienia opłaty (faktura) zostaną przesłane listownie na podany podczas rejestracji adres firmy. Do rejestracji konieczne jest przesłanie licencji transportowej oraz ewentualnie ubezpieczenia w zakresie kabotażu. Wszelkie informacje o wymaganych dokumentach przesyłane są elektronicznie za pośrednictwem wiadomości e-mail. Otrzymane zaświadczenie lub kopię należy posiadać w pojazdach.


Belgia

Zgłoszenie przewozu odpadów na terenie Belgii należy dokonać w poszczególnych regionach

Region Bruksela

Zezwolenie wydaje się po wypełnieniu formularza .

Formularz wraz z załącznikami w postaci zaświadczenia o niekaralności przedsiębiorcy należy wysłać na adres e-mail: permit_agr@environnement.brussels.

Region Flandria

Zgłoszenie odbywa się za pośrednictwem strony  OVAM. Użytkownik musi dokonać rejestracji w serwisie, a następnie weryfikacji firmy (konieczność posiadania VAT-UE).

Region Walonia

Wszystkie informacje na temat pozwolenia na przewóz odpadów na terenie Walonii dostępne są na stronie oraz pod tym linkiem.

Przewoźnicy z innych krajów niż Belgia powinni wypełnić formularz i przesłać go w formie skanu na adres e-mail agrement.dechets@spw.wallonie.be – (formularz dostępny w języku niemieckim i francuskim).


Holandia

W celu zgłoszenia zamiaru przewozu odpadów w Holandii należy pobrać formularz NIWO.

Do wniosku należy dołączyć:

– wypis z CEIDG lub KRS – przetłumaczony na język holenderski, niemiecki lub angielski.

– zaświadczenie o niekaralności – przetłumaczony na język holenderski, niemiecki lub angielski.

– skan licencji transportowej,

Uzupełniony formularz danymi firmy wraz z załącznikami należy przesłać poprzez e-mail na adres: vihb@niwo.nl


Wielka Brytania

Uzyskanie zezwolenia na Wyspach Brytyjskich jest stosunkowo proste. Należy dokonać rejestracji na stronie internetowej WCBR  .

Po wypełnieniu, krótkiego formularza użytkownik otrzyma na adres e-mail pozwolenie, które należy wydrukować i umieścić w pojazdach.


Włochy

Procedura jest dość skomplikowana, ponieważ wymaga ustanowienia przedstawiciela na terenie Włoch.  Zgłoszenie do Rejestru powinno zostać dokonane bezpośrednio do regionalnego lub lokalnego urzędu właściwego dla siedziby firmy transportowej lub jej przedstawiciela. W celu uzyskania zezwolenia zalecamy powierzenie sprawy wyspecjalizowanym firmą.


Szwecja

Przewóz odpadów na terenie Szwecji wymaga złożenia zgłoszenia oraz uiszczenia opłaty. Najważniejsze informacje na temat transportu odpadów na terenie Szwecji można znaleźć na oficjalnej stronie . Formularz zgłoszeniowy w języku angielskim wraz z informacją na temat opłat dostępny jest pod linkiem. 

W każdym przypadku należy dostosować się do miejscowych przepisów w zakresie przewozu odpadów transportem drogowym. Różne kraje posiadają odmienne wyłączenia, a także ograniczenia dotyczące przewozu towarów nie niebezpiecznych.