Po zbieraniu przez ponad 3 lata materiałów w kwietniu 2023 r. została we współpracy z wydawnictwem CeDeWu wydana książka o rozliczaniu czasu pracy kierowców.

Rozliczanie czasu pracy kierowców książka

Książka stanowi praktyczny poradnik dla właścicieli firm, osób zarządzających transportem, księgowych, kadrowych, spedytorów oraz kierowców. Na 312 stronach zostały zawarte wszystkie najważniejsze przepisy, odpowiedzi na pytania, wskazówki oraz wyjaśnienia dotyczące czasu pracy kierowców. W książce zostały uwzględnione również wszystkie zmiany związane z pakietem mobilności.

SKLEP CeDeWu

PRZYKŁADOWY FRAGMENT

Książka pomoże zrozumieć m.in:

  1. Zasady wykonywania przewozów międzynarodowych, bilateralnych, kombinowanych, kabotażowych oraz cross-trade w Unii Europejskiej,
  2. Zasady czasu pracy kierowców według rozporządzenia 561/2006/WE,
  3. Właściwe planowanie i optymalizowanie czasu pracy kierowców,
  4. Poprawną obsługę tachografów, opisywanie wydruków oraz najczęstsze błędy popełniane przez kierowców,
  5. Zasady rozliczania wynagrodzeń kierowców w kraju i zagranicą,
  6. Jak poprawnie tworzyć dokumentację kadrowo-płacową,
  7. Zasady rozliczania kierowców zgodnie z Pakietem mobilności,
  8. Zasady prowadzenia kontroli przez ITD, PIP oraz służby zagraniczne.
  9. W jaki sposób przygotować się do kontroli.

Książka dotyczy szeroko rozumianego czasu pracy kierowców. Została oparta na przepisach krajowych i międzynarodowych, orzecznictwie Sądów oraz 10 letniej praktyce autora. Autor zawarł w książce odpowiedzi na wszystkie pytania jakie otrzymał w czasie swojej 10 letniej pracy, związanej z doradztwem i rozliczaniem czasu pracy kierowców. Ponadto na podstawie swojej praktyki zawarł wiele interesujących wskazówek, które pomogą uniknąć kar i roszczeń finansowych.

Kompendium stanowi więc kompleksowy poradnik i podręcznik dotyczący szeroko rozumianej tematyki czasu pracy kierowców i zarządzania przedsiębiorstwem transportowym. Zapraszamy Państwa do zakupu książki za pośrednictwem księgarni wydawnictwa CeDeWu.