Kompleksowe rozliczenia czasu pracy kierowców

Oferujemy rozliczenia czasu pracy kierowców dopasowane do potrzeb przewoźników. Posiadamy elastyczną ofertę, która uwzględnia potrzeby zarówno mikro przedsiębiorstw jednoosobowych, jak i przedsiębiorstw małych i średnich. Zapewniamy stałą opiekę nad klientem, opracowujemy kompleksowe analizy oraz służymy profesjonalnym doradztwem w zakresie przepisów transportowych.

Dzięki współpracy z naszą firmą otrzymują Państwo pełne rozliczenie obejmujące ewidencję czasu pracy kierowców, delegacje, analizę naruszeń oraz rozliczanie płac minimalnych w Unii Europejskiej. Korzystamy z najlepszych dostępnych narzędzi do rozliczania czasu pracy kierowców, w tym oprogramowania Tachoscan oraz SuperTacho. W każdym miesiącu realizujemy rozliczenia dla blisko 1500 kierowców zatrudnionych w blisko 270 przedsiębiorstwach transportowych z terenu całej Polski.

Podjęcie współpracy z naszą firmą przebiega w następujących krokach:

 1. Zapoznaniu się z naszą ofertą cenową i ofertą usług
 2. Przesłanie formularza informacyjnego
 3. Akceptacji warunków współpracy
 4. Przesłanie wykazu rozliczanych kierowców, wzorów stosowanych umów oraz dokumentacji wewnątrzzakładowej odnoszącej się do zatrudnionych kierowców
 5. Wdrożenia usprawnień (zryczałtowane składniki wynagrodzeń)

  Po przesłaniu wszystkich wymaganych dokumentów, dokonujemy ich audytu, a następnie kontaktujemy się z klientem celem zaproponowania ewentualnych usprawnień i zmian. 

  Krok 1 – przesłanie danych rozliczanych kierowców w każdym miesiącu

  W każdym miesiącu należy dostarczyć:

  1. Dane cyfrowe z kart kierowców, obejmujące w pełni rozliczany miesiąc kalendarzowy lub/i skany wykresówek,
  2. Raz na 90 dni przesłania danych z tachografów cyfrowych,
  3. Informację na temat udzielonych urlopów, zwolnień chorobowych oraz innych nieobecności w pracy, zatrudnionych kierowców,
  4. Dane dotyczące odcinków objętych delegowaniem (cross-trade lub kabotaż) w przypadku gdy konieczne jest wyłączenie odcinków nie objętych przepisami pakietu mobilności. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie – Ewidencja załadunków / rozładunków.
  5. Wykaz wypłaconych wynagrodzeń netto (rozliczymy wynagrodzenie do płacy brutto z zastosowaniem wszystkich ulg)

  Wskazane informacje należy dostarczyć na adres e-mail biuro@rozliczenia-supron.pl

  Czas realizacji zleceń

  Czas realizacji rozliczeń wynosi do 7 dni roboczych od momentu dostarczenia kompletnych danych.

  O szybkości wykonania rozliczeń decyduje kolejność wpływu danych oraz ich kompletność. W przypadku braku możliwości dostarczenia danych z zachowaniem wskazanych terminów, należy zmienić terminy wypłaty lub/i przekazania dokumentów do księgowości. Dzięki przyjętym przez nas rozwiązaniom klient ma czas na sporządzenie dodatkowej listy płac do końca kolejnego miesiąca (np. za luty do końca marca).


  Krok 2 – przekazanie otrzymanych rozliczeń do działu księgowego, biura rachunkowego lub kadr

  Po dostarczeniu kompletu informacji, otrzymują Państwo komplet gotowych rozliczeń i raportów. Rozliczenia wystarczy przekazać do biura księgowego, celem ujęcia ich w dokumentacji księgowej i rozliczenia składek ZUS. Dodatkowo wybrane raporty należy wydrukować i przekazać do podpisu dla zatrudnionych kierowców.