W dniu 19 sierpnia 2023 roku wejdą w życie nowe przepisy ustawy o delegowania kierowców, które równocześnie wprowadzają zmiany w dotychczasowych zasadach naliczania wynagrodzeń dla kierowców międzynarodowych. Poniżej prezentuję najważniejsze zmiany.

  1. Jednolita stawka diet zagranicznych wynosząca 60 EUR dziennie, niezależnie od kraju. Dotychczasowe różnice w stawkach dla poszczególnych krajów komplikowały obliczenia wynagrodzeń. Ta jednolita stawka będzie również o kilka procent wyższa niż wcześniej stosowane stawki, co powinno wpłynąć na niewielkie obniżenie składek ZUS przy wysokich zarobkach (jeśli podstawa składek przekraczała kwotę 6935 zł). 

Nadal jednak podstawa składek kierowców międzynarodowych, będzie obliczana na podstawie przeciętnego wynagrodzenia (w 2023 roku wynoszącego 6935 zł) i w tej kwestii nie będzie zmian.

  1. Wprowadzenie jednolitej stawki zmniejszającej podstawę opodatkowania. Dotychczas należało obliczać 30% diet zagranicznych i na tej podstawie zmniejszać przychód podlegający opodatkowaniu. Nowe przepisy ustalają kwotę zmniejszającą podstawę opodatkowania, ustalając ją w stałej wysokości równiej 20 EUR za dzień. To kolejne techniczne uproszczenie, które jednocześnie powinno skutkować niewielkim obniżeniem zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń kierowców (w przedziale 1-5%, zależnie od rodzaju przewozu i liczby dni w trasie). Odliczenie to będzie można również stosować do kierowców na umowach zlecenie (dotychczas nie było takiej możliwości), co powinno wpłynąć na obniżkę płaconego podatku PIT-4.
  2. Wprowadzenie możliwości nieopodatkowanego zwrotu kosztów noclegów związanych z regularnym odpoczynkiem tygodniowym (45 godzin lub więcej). Należy pamiętać, że taki zwrot przysługuje jedynie w przypadku odbierania odpoczynku 45h poza kabiną pojazdu. Przepis ten porządkuje dotychczasową sytuację, w której orzecznictwo wskazywało, że zapewnienie noclegu kierowcy może być traktowane jako jego przychód. Zwrot kosztów noclegu, nie będzie traktowany jako przychód podlegający opodatkowaniu. 
  3. Umożliwienie nieopodatkowanego zwrotu kosztów korzystania z toalet publicznych / prysznicy. Przepisy dopuszczają formę ryczałtową, którą można oszacować na podstawie średnich kosztów takich usług. Biorąc pod uwagę koszty np. opłat za korzystanie z toalet przy autostradach, szacunkowy ryczałt wynosić może 10-20 EUR dziennie. Przepisy nie określają dokładnej kwoty, lecz sugerują, że ryczałt powinien być zgodny z aktualnymi cenami. Podsumowując więc dzięki nowym przepisom formy będą mogły wypłacić dodatkowe środki bez opłacania od nich podatku PIT. Dodatek za sanitariaty jest zwrotem kosztów, więc nie wolno go wypłacać w ramach płac zagranicznych.
  4. Możliwość wypłacenia wynagrodzenia w dwóch transzach dla kierowców delegowanych (w przypadku wykonywania przewozów międzynarodowych i kabotażu):
  • Do 10. dnia miesiąca płaca minimalna, jeśli wynagrodzenie kierowcy jest niższe od przeciętnego wynagrodzenia (obecnie 5057,62 zł netto). Jeśli wynagrodzenie kierowcy przekracza przeciętne wynagrodzenie, do 10. dnia należy wypłacić przeciętne wynagrodzenie.
  • Do 21. dnia miesiąca pozostała kwota wynagrodzenia.

Przykład

Kierowca dostaje dniówki, zgodnie z którymi zarobił w danym miesiącu 9000 zł netto. Do 10-tego pracodawca wypłaci mu 6935 zł brutto (5057,62 zł netto), a do 21 dnia miesiąca 3 942,38 zł netto.

 

Kierowca zarabia 4800 zł netto. Do 10-tego dnia miesiąca pracodawca wypłaci mu płacę wynikającą z umowy (np. 3800 zł brutto), a do 21 dnia miesiąca resztę wynagrodzenia.

Z powodu, że przepisy wskazują na odstępstwo od art. 85 § 1 i 2 Kodeksu pracy, który koresponduje z art. 22 6ba ustawy o PDOF oraz art. 15 ust. 4g ustawy o PDOP, wypłata wynagrodzenia wykonana w taki sposób będzie mogła być rozliczona na jednej liście płac oraz uwzględniona w KUP na zasadach jak wypłata do 10-tego dnia miesiąca.

W przypadku gdy firma zdecyduje się na wypłatę dodatków za nocleg, sanitariaty lub wypłaty w dwóch transzach, konieczne jest dodanie stosownej informacji w regulaminie wynagradzania, umowie lub informacji dodatkowej do warunków zatrudnienia. 

Ponadto, w najbliższym czasie branżę transportową oczekują inne zmiany:

  1. Wzrost płacy minimalnej w 2024 r. która będzie wynosić 4242 zł brutto, wobec 3600 zł brutto obowiązującej aktualnie. Stanowi to wzrost wynagrodzenia o 17,8%. W przypadku przewoźników międzynarodowych, co do zasady zmiana ta nie ma większego znaczenia, ponieważ wypłacają wynagrodzenia wyższe niż płaca minimalna, o tyle dla firm wykonujących transport krajowy będzie się to przekładało na wyższy wzrost kosztów składek i podatku (łączny wzrost obciążeń składkowo-podatkowych wyniesie 773,48 zł)

  2. Wzrost płacy przeciętnej w 2024 r. która powinna wynieść 7794,00 zł brutto (w stosunku do 6935 zł brutto w 2023 r.). Od tej kwoty w przypadku kierowców międzynarodowych szacuje się podstawę składek na ZUS i NFZ (gdy wynagrodzenie kierowcy jest wyższe niż wynagrodzenie przeciętne). Oznacza to, że składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wzrosną o 945,90 zł (płacone przez pracodawcę i pracownika).

Categories: Blog