Zakres zadań realizowanych w ramach usługi czas pracy kierowcy – kompleksowe rozliczenia:
 • Kompleksowe rozliczanie czasu pracy kierowców krajowych
 • Kompleksowe rozliczanie czasu pracy kierowców zgodnie z Pakietem mobilności

Czas pracy kierowcy – analiza naruszeń

Analiza czasu pracy kierowców obejmuje m.in analizę czasu pracy i wykroczeń. Przygotowany raport daje przedsiębiorstwu możliwość sprawdzenia, czy zatrudniony kierowca przestrzega zasad określonych w przepisach rozporządzenia 561/2006/WE oraz rozporządzenia 165/2014/UE. W ramach przeprowadzanych analiz można również określić czy pracownik nie zwiększa swojego wynagrodzenia dokonując zbędnej rejestracji takich aktywności jak inna praca lub dyżur. Oferowana usługa umożliwia również ocenę ciągłości odczytywanych danych, a także przypomnienia o zbliżającym się terminie odczytu karty kierowcy lub tachografu cyfrowego. Wykrywamy manipulacje kierowców oraz niewłaściwe użytkowanie tachografów.

W ramach tej usługi klient otrzyma:

 • raport wykroczeń,
 • raport manipulacji,
 • wyjaśnienie do poważnych naruszeń, które popełniają kierowcy,
 • informację na temat kierowców rejestrujących ponadnormatywne godziny innej pracy,
 • raport terminów odczytu kart i tachografów,
 • raport szczegółowej analizy poszczególnych czynności i przebytych kilometrów,
 • wsparcie w trakcie kontroli Inspekcji Transportu Drogowego (ITD).

Czas pracy kierowcy – ewidencja czasu pracy kierowcy

Usługa obejmuje sporządzenie i rozliczenie ewidencji czasu pracy kierowcy. Ewidencja pracy kierowcy przygotowywana jest w oparciu o dane pochodzące z tachografu oraz informacje o urlopach, zwolnieniach chorobowych i innych nieobecnościach. Klient dzięki temu uzyskuje informacje na temat wykorzystanych należnego dla kierowcy wynagrodzenia oraz odebranych dni urlopowych. 

Ewidencja spełnia wszystkie wymogi określone przez akty prawne oraz organy kontrolne takie jak PIP i ITD.  Każda ewidencja obejmuje również sporządzenie informacji o należnych wynagrodzenia brutto, w prostej i przejrzystej formie i obejmuje szczegółowe wyliczenie takich składników jak:

 • nadgodziny,
 • dyżur,
 • praca w porze nocnej.

Wyliczone wartości wystarczy nanieść na listę płac, aby dokonać wypłaty należnego kierowcy wynagrodzenia.

W ramach tej usługi klient otrzyma:

 • Ewidencje czasu pracy kierowców zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę
 • Ewidencje czasu pracy kierowców zatrudnionych w oparciu o umowę zlecenie
 • Księgowe zestawienie wynagrodzeń
 • Wykaz urlopów i nieobecności oraz wnioski urlopowe
 • Wsparcie w trakcie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

Płaca zagraniczna (sektorowa) w krajach Unii Europejskiej – Pakiet mobilności 

Na podstawie ewidencji czasu pracy oraz danych dotyczących odcinków zagranicznych każdy klient otrzymuje rozliczenia płac zagranicznych (sektorowych) m.in w krajach takich jak Niemcy, Francja, Austria, Włochy, Norwegia, Holandia i Dania.  Przygotowany raport zawiera informacją o wyliczonym wynagrodzeniu, a także elementach w nim uwzględnionych.  Na końcu znajduje się informacja o wysokości płacy zagranicznej. Klienci mają również możliwość przesłania odcinków zagranicznych na podstawie, których wyłączymy odcinki tras (przewóz bilateralny i tranzyt), na których kierowcy nie przysługuje płaca zagraniczna. Oferujemy możliwość importu wskazanych informacji ze zgodnych systemów TMS oraz ewidencji prowadzonych przez przewoźnika.

W ramach tej usługi klient otrzyma:

 • Ewidencje czasu pracy na terenie innych krajów zgodną z wymogami pakietu mobilności
 • Zestawienie wynagrodzeń na terenie innych krajów
 • Wsparcie w rejestracji kierowców w systemie IMI
 • Wsparcie podczas kontroli służb zagranicznych w zakresie płac sektorowych

Rozliczenie czasu pracy kierowców oraz diety zagranicznych (wirtualne) – Pakiet mobilności

Dla kierowców wykonujących międzynarodowy przewóz ładunków (bilateralny, cross-trade i kabotaż) sporządzamy na podstawie danych z kart kierowców informacje o wysokości przysługujących im diet zagranicznych. Informacje te są konieczne celem oszacowania poprawnej podstawy składek na ubezpieczenie społeczne oraz podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. Dzięki przygotowanym przez nas informacjom rozliczony podatek oraz składki ZUS są zawsze zgodne z danymi zapisanymi na kartach kierowców.

W ramach tej usługi klient otrzyma:

 • Raport z informacją dotyczącą oszacowanych diet oraz informację o wysokości kosztów uzyskania przychodów kierowcy

Rozliczanie płac brutto kierowców na podstawie wynagrodzenia netto – Pakiet mobilności

Oferujemy możliwość naliczenia płacy brutto na podstawie wynagrodzenia netto kierowcy. Uwzględniamy przy tym płace zagraniczne, diety wirtualne oraz koszty uzyskania przychodów. Dodatkowo naliczamy premie i wyrównania. Klient dostarcza informację w zakresie wysokością wypłaconego wynagrodzenia. Dzięki temu optymalizujemy koszty uzyskania przychodów firm transportowych. 

Korzyści podatkowe i finansowe z tytułu poprawnego rozliczenia czasu pracy kierowcy

W ramach tej usługi klient otrzyma:

 • kompleksowo rozliczone wynagrodzenie kierowcy na podstawie faktycznie wypłaconych kwot oraz z dodatkowo naliczoną premię – wszystko zgodne z Pakietem mobilności
 • rozliczenie sanitariatów
 • optymalizacje ZUS i PIT płac kierowców

Szkolenia

Dla klientów korzystających z usług, prowadzimy bezpłatne szkolenia online (platforma MS Teams) w zakresie zmian przepisów, stosowania norm czasu pracy kierowców oraz spraw bieżących ułatwiających zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym. Dodatkowo na nasze szkolenia zapraszamy księgowych i kadrowych współpracujących z naszymi klientami, aby mogli sprawniej i efektywniej rozliczać podatki i składki ZUS swoich klientów.

W ramach tej usługi klient otrzyma:

 • dostęp do archiwalnych nagrań ze szkoleń online
 • możliwość uczestnictwa w planowanych szkoleniach online
 • możliwość konsultacji online na temat przepisów transportowych oraz naruszeń kierowców

Doradztwo 

W godzinach pracy biura doradzimy w zakresie różnego rodzaju problemów dotyczących: zatrudnienia pracownika, kontroli drogowej, przepisów dotyczących czasu pracy kierowców, prawidłowego ewidencjonowania czasu pracy, zakazów ruchu oraz innych kwestii związanych z wykonywaniem przewozów.  Konsultacje prowadzimy zarówno poprzez e-mail, jak i telefon od pn. do pt. w godzinach od 8:00-16:00.

W ramach doradztwa pomożemy również w zmianach licencji, obsłudze systemu IMI, rejestracji w różnych systemach poboru opłat drogowych oraz sprawach pracowniczych.

W ramach tej usługi klient otrzyma:

 • dostęp do profesjonalnego doradztwa za pośrednictwem telefonu oraz e-mail

Rozliczenie delegacji krajowych

Na podstawie danych z kart kierowców  rozliczamy delegacje krajowe, dla kierowców wykonujących krajowe przewozy drogowe. Rozliczenie obejmuje sporządzenie podsumowania podroży służbowych w danym okresie oraz wystawienie poleceń podroży służbowych. Klient otrzymuje tym samym komplet dokumentów na podstawie, którego może rozliczyć koszty podróży krajowej dla kierowców.

W ramach tej usługi klient otrzyma:

 • polecenia wyjazdu służbowego
 • rozliczenie delegacji krajowych gotowych do podpisu przez pracownika

Bezpieczne dokumenty pracownicze

W ramach tej usługi dokonamy analizy Państwa umów o pracę, regulaminów wynagradzania oraz innych dokumentów pracowniczych. Zalecimy również wprowadzenie niezbędnych modyfikacji, a także przygotujemy nowe umowy o pracę oraz zlecenie zgodnie z preferencjami dotyczącymi wysokości wynagrodzeń w firmie. Usługa obejmuje również audyt wcześniejszej dokumentacji.  Sporządzamy również dla klientów inne dokumenty takie jak informacje dodatkowe do warunków zatrudniania, protokoły odbioru pojazdów, czy zarządzenia w zakresie wewnątrzzakładowej organizacji pracy.  Staramy się  zawsze zoptymalizować wysokość należnego wynagrodzenia do możliwości finansowych przewoźnika

W ramach tej usługi klient otrzyma:

 • wzór umowy o pracę dla kierowców oraz umów zlecenie dopasowanych do konkretnej firmy
 • regulamin wynagradzania, regulamin pracy lub obwieszczenie, regulamin premiowania
 • niezbędne dokumenty kadrowe do teczki osobowej kierowcy
 • audyt dotychczas stosowanych dokumentów