Korzyści jakie daje rozliczanie czasu pracy kierowcy


Rozliczanie czasu pracy kierowcy stanowi szerokie zagadnienie obejmujące zarówno kwestie prawa transportowego, kadr i płac oraz prawa pracy. Rozliczanie kierowców najczęściej wykonywane jest w formie outsourcingu, czyli przekazania obsługi, w tym zakresie zewnętrznemu podmiotowi.  Często firmy transportowe analizują jakie korzyści niesie rozliczanie czasu pracy kierowców przez wyspecjalizowaną firmę. Spróbujmy zatem wypunktować, dlaczego warto wdrożyć outsourcing w zakresie rozliczania kierowców swoim biznesie, gdyż istnieje co najmniej 7 korzyści takiego modelu prowadzenia działalności.

1. Obniżenie kosztów prowadzenia firmy transportowej, a rozliczanie czasu pracy kierowcy

Rozliczanie czasu pracy kierowcy umożliwia uzyskanie oszczędności rzędu 20-50% w stosunku do całkowitych kosztów prowadzenia rozliczeń wewnętrznie. Skąd aż taka różnica? By to zrozumieć, trzeba w punktach przedstawić całkowite koszty wykonywania rozliczeń kierowców we własnym zakresie 

  • Koszty techniczne – To zakup sprzętu komputerowego; zakup oprogramowania; zakup programu służącego rozliczaniu; koordynacja procesu; szkolenia z obsługi; abonamenty licencyjne; utrzymanie sprzętu, oprogramowania oraz administracja systemu. Sam koszt oprogramowania 4Trans to około 14000,00 zł za jedną licencję, należy do tego doliczyć wydajny sprzęt komputerowy oraz koszty konfiguracji i wdrożenia, które mogą mieścić się w kwocie od 5000,00 do 15000,00 zł.
  • Koszty personalne –To nie tylko pensja i składki na ubezpieczenia społeczne lecz także koszty związane z rekrutacją pracownika oraz jego szkoleniem. Dziś wynagrodzenie wykwalifikowanego, który potrafi rozliczać czas pracy kierowców mieści się w zakresie od 3000,00 do 5000,00 zł. Z racji ciągłych zmian należy również uwzględnić koszty różnego rodzaju szkoleń oraz fachowej literatury. W przypadku osoby, która wcześniej nie miała styczności z zagadnieniem czasu pracy należy doliczyć również koszty szkoleń podstawowych i wdrożeń, które bardzo często wynoszą kilka tysięcy złotych
  • Koszty biurowe –To nie tylko artykuły i sprzęt biurowy, powierzchnia biurowa, ale przede wszystkim przestrzeń na przechowywanie dokumentów oraz system ich obiegu.

Outsourcing w zakresie rozliczania czasu pracy kierowcy sprawia, że przedsiębiorca ponosi stałe, zryczałtowane, miesięczne koszty. Nie interesują go poszczególne elementy – nie musi się o nie troszczyć. Dodatkową korzyść stanowi fakt, że rozliczanie czasu pracy kierowców to także dostęp do najnowszej wiedzy w obszarze przepisów transportowych. Co najważniejsze, te wydatki można wliczyć w koszty prowadzenia działalności.

2. Oszczędność kosztów wynagrodzeń

Dzięki wprowadzeniu rozwiązań optymalizujących rozliczanie czasu pracy kierowców, firma ma możliwość redukcji nadmiernych nadgodzin, dyżurów oraz innych dodatków przysługujących pracownikowi. Dodatkowo dzięki wykorzystaniu ulg wynikających z przepisów pakietu mobilności można obniżyć wysokość płaconych składek na ubezpieczenie społeczne.

Rys. 1 Korzyści z rozliczenia kierowcy, zgodnie z pakietem mobilności

 

Brak właściwych rozliczeń lub niepoprawnie rozliczony kierowca to nie tylko problemy podczas kontroli, lecz również wyższe podatki i składka NFZ płacona przez przedsiębiorcę. Poprawnie rozliczone wynagrodzenie kierowcy to o 24,5% niższe obciążenia związane z zatrudnieniem pracownika oraz o blisko 1500 zł mniejszy podatek i składki NFZ z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (od każdego zatrudnionego kierowcy). 

W przypadku kontroli PIP firma, która nie rozlicza czasu pracy kierowcy naraża się na wysokie kary spowodowane wyliczeniem przez inspektora należnego wynagrodzenia, przy wykorzystaniu standardowych parametrów, takich jak podstawowy system czasu pracy czy wliczanie nieusprawiedliwionych przestoi do czasu dyżuru. Bardzo często rachunek za taką „usługę” wykonaną przez Państwową Inspekcję Pracy opiewa na kilkanaście tysięcy złotych.

Nasza firma ponadto przygotowuje dokumenty dla swoich klientów w taki sposób, jakby kontroli Inspekcji Transportu Drogowego (ITD) lub Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) miała się odbyć w każdym momencie. W przypadku otrzymania żądania przedstawienia dokumentów do kontroli. Nasz klient wyciąga odpowiedni segregator i okazuje go właściwym funkcjonariuszom. Tym samym dzięki zewnętrznym usługom w zakresie rozliczania czasu pracy kierowców, klient nie musi się martwić o podpisywanie zaległych dokumentów. Ponadto właściwie przygotowana dokumentacja to ważna część sukcesu w przypadku kontroli.

3. Spadek liczby kontroli i naruszeń

Prowadzone przez nas statystyki wskazują, że u klientów rozliczających kierowców spada liczba kontroli zarówno PIP, jak i ITD. Wynika to głównie, z tego że kierowcy mają świadomość jakie wynagrodzenie otrzymują, jakie składniki dodatkowe zostają im wypłacane, a także ile wypracowali godzin w danym miesiącu. Wobec tego składanie ewentualnych pozwów jest, w takim przypadku pozbawione sensu, ponieważ wynagrodzenia zostały poprawnie naliczone. Dodatkowo nadzór na naruszeniami w wyraźny sposób redukuje ich liczbę. Kierowca, który ma świadomość tego, że wszystkie jego naruszenia są analizowane, jest mniej skłonny do popełniania w szczególności ciężkich przewinień takich jak: jazda na cudzej karcie, jazda bez karty, czy manipulacje w zapis tachografu.

4. Doświadczenie i profesjonalizm

Oferujemy usługi, które dzięki wieloletniej współpracy z licznym gronem klientów, oparte są na bogatym doświadczeniuunikatowym know-how. Dzięki temu wspiera klientów w różnych sytuacjach kryzysowych.

 5. Interdyscyplinarność

To korzyść, jaką mogą zapewnić, tylko profesjonalne firmy rozliczające czas pracy kierowców. Dzięki temu, że doradzamy w różnych dziedzinach rzeczywistości gospodarczej, możliwe jest kompleksowe podejście do klienta Dzięki temu nasi klienci mogą skorzystać z wielu porad dotyczących szeroko rozumianego transportu drogowego.

6. Indywidualne podejście

W przeciwieństwie do dużych korporacji podchodzimy do swoich klientów w sposób indywidualny. Można powiedzieć, że znamy się z każdym i nie raz rozmawiamy na różne tematy, nie tylko te dotyczące rozliczania czasu pracy kierowcy. Nie stosujemy również nachalnego marketingu polegającego na wciskaniu super-hiper okazji i gadżetów. Umożliwiamy indywidualne ustalenie ceny oraz zakresu usług. 

7. Bezpieczeństwo w przypadku rozliczanie czasu pracy kierowcy

Właściwie rozliczone delegacje oraz wynagrodzenia to bezpieczeństwo dla przedsiębiorstwa. Dzięki zapewnieniu niezbędnej dokumentacji, a także wykonaniu bieżących rozliczeń klient nie musi obawiać się sytuacji, w której pracownik „doniesie” do Inspekcji Pracy czy Inspekcji Transportu Drogowego. Z naszej praktyki znane są przypadki gdy pracownicy próbowali szantażować pracodawcę, który nie rozliczał czasu pracy kierowców, że „jeżeli im nie zapłaci dodatkowych pieniędzy to złożą pozew”. Dzięki nadzorowi rozliczanie czasu pracy kierowców przez zapewnianie bezpieczeństwa.

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania w zakresie rozliczania czasu pracy kierowców.