W ramach usługi Kontrola PIP / Kontrola ITD oferujemy:

 • Profesjonalne wsparcie na każdym etapie kontroli PIP lub kontroli ITD w przedsiębiorstwie.
 • Przygotowanie ewidencji czasu pracy kierowców za okres objęty kontrolą (dla osób nie będących klientami firmy).
 • Kompleksowy audyt przedsiębiorstwa pod kątem prowadzonej kontroli.
 • Przygotowanie niezbędnej dokumentacji kadrowej na potrzeby kontroli.
 • Doradztwo.
 • Sporządzania odpowiedzi na pisma oraz udzielanie wszelkich wyjaśnień.
 • Możliwość reprezentowania klienta.

Szczegółowy opis usługi Kontrola PIP i ITD – wsparcie

Otrzymanie informacji o wszczęciu kontroli ITD lub PIP nie oznacza, że przedsiębiorstwo będzie musiało zapłacić maksymalną karę. Dzięki profesjonalnemu wsparciu, które zapewniamy od momentu otrzymania zawiadomienia do sporządzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Należy pamiętać, że do postępowania kontrolnego należy się odpowiednio przygotować. Ważne jest uzupełnienie brakujących dokumentów oraz właściwe skorygowanie już istniejących. Daje to możliwość uniknięcia kary lub zredukowania jej o znaczącą kwotę. Nasze biuro pomaga przewoźnikom na całej drodze kontroli, od przygotowania dokumentacji po odwołania od decyzji po kontrolnych.

Wsparcie firmy Rozliczenia-Supron podczas kontroli

Wsparcie podczas kontroli PIP i ITD obejmuje przygotowanie niezbędnych dokumentów. takich jak ewidencja czasu pracy, zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu oraz dokumenty kadrowe. Na podstawie audytu wskażemy okresy podczas, których nie było włożonej karty kierowcy, a także sprawdzimy poprawność i ciągłość odczytów danych. Dokonamy również sprawdzenia umów o pracę oraz innych dokumentów pracowniczych. Dzięki analizie naruszeń będzie możliwe stworzenie dokumentów w zakresie kar porządkowych. Po zakończeniu kontroli dokonamy sprawdzenia poprawności protokołów po kontrolnych oraz sporządzenia odwołań. Naszą podstawową zasadą jest współpraca w czasie kontroli ze służbami, a nie konfrontacja. Dzięki temu bardzo często można uniknąć wysokich kar.

Kontrola PIP lub ITD – jak należy się przygotować

Większość przygotowanych przez nas kontroli kończy się brakiem kary lub najniższą możliwą do nałożenia kwotą mandatu jeżeli skala naruszeń na to pozwala. Poniżej prezentujemy podstawowe wskazówki podczas kontroli PIP i ITD:

 1. Pierwszym elementem od którego zaczyna się kontrola w przedsiębiorstwie jest otrzymanie zawiadomienia, które wyznacza proponowany dzień i godzinę przeprowadzenia kontroli.
 2. Należy pamiętać, że jeżeli przedsiębiorstwu nie odpowiada czas przeprowadzenia kontroli PIP lub ITD można złożyć wniosek o przeniesienie terminu kontroli. Pomagamy w napisaniu odpowiedniego wniosku.
 3. Należy przygotować pełnomocnictwo dla osoby, która będzie reprezentować firmę w czasie kontroli PIP lub ITD przed organem kontrolnym. Rozliczenia-Suproń oferuje możliwość reprezentowania przewoźnika przed organem kontrolnym wobec czego firma pewność, że złożone wyjaśnienia nie obciążą twojej firmy.
 4. Należy określić miejsce gdzie będzie prowadzona kontrola. Wygodniejszym rozwiązaniem jest wskazanie, aby kontrolujący dokonał analizy dokumentów w swojej jednostce.

Należy przygotować wszystkie niezbędne dokumenty. W miarę możliwości należy uzupełnić wszelkie braki, spisać wyjaśnienia kierowców, zebrać wydruki z tachografu oraz skompletować dane cyfrowe.  Zawiadomienie o kontroli zawiera ogólny zarys dokumentów nie więc musisz przygotowywać tych, które nie dotyczą twojej firmy. Rozliczenia-Suproń pomaga przygotować dokumentację do kontroli PIP i ITD.

 1. Właściwe przygotowanie dokumentów do kontroli nawet w przypadku otrzymania kary, daje możliwość odwołania się. Wykazanie, że przewoźnik dołożył wszelkiej staranności by uniknąć naruszeń może spowodować cofnięcie decyzji.
Zmiany w ustawie o transporcie drogowym, a kontrole PIP i ITD

W związku ze zmianami w ustawie o transporcie drogowym, które obowiązują od września 2018 r. w przypadku wielu naruszeń została zniwelowana tolerancja. Oznacza to, że nawet za 1 minutowe przekroczenie 4,5 godzinnego czasu prowadzenia bez przerwy kontrolerzy PIP lub ITD mogą nałożyć karę finansową.  Ponadto firma może utracić dobrą reputację w przypadku występowania znacznej liczby poważnych naruszeń w stosunku do liczby zatrudnionych kierowców. W ostatnim czasie popularna jest również praktyka nakładania kar na osoby zarządzające transportem. Tym samym bez odpowiedniego przygotowania firma może narazić się na konieczność zapłaty bardzo wysokiej kary, utratę dobrej reputacji lub ponowną kontrolę po upływie jednego roku.