Oferta pakiet mobilności, czyli rozliczanie wynagrodzeń zagranicznych (sektorowych) w transporcie drogowym ładunków

W związku z wejściem w życie przepisów pakietu mobilności od 2 lutego 2022 r. przygotowaliśmy rozwiązania i ofertę, która zapewnia klientom pełne wsparcie w związku z wdrożeniem nowych przepisów zmieniających polski i europejski rynek transportowy. Przygotowujemy rozliczenia, które optymalizują koszty wynagrodzeń kierowców oraz zapewniają zgodność z przepisami pakietu mobilności. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dla pakietu mobilności. 

Rozliczanie płac zagranicznych (sektorowych)

Zapewniamy obsługę firmom transportowym zarówno tym, które wykonują przewozy bilateralne, jak również delegującym kierowców do krajów Unii Europejskiej. Wykonujemy rozliczenia czasu pracy kierowców uwzględniające przepisy w zakresie wynagrodzeń obowiązujące w poszczególnych krajach Unii Europejskiej oraz krajowe zasady rozliczania pracowników delegowanych. Analizujemy odcinki zagraniczne trans na podstawie danych z tachografów oraz informacji od klientów oraz rozliczamy wynagrodzenia w oparciu o zryczałtowane składniki.

W ramach świadczonych usług rozliczania kierowców zgodnie z pakietem mobilności:

 • Analizujemy dane z tachografów, weryfikujemy naruszenia kierowców oraz kompletność i terminowość odczytów
 • Dostarczamy szereg raportów, koniecznych do sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem transportowym
 • Analizujemy odcinki zagraniczne, stosujemy wyłączenia przewozów bilateralnych i tranzytowych celem minimalizacji dopłat z płac zagranicznych
 • Rozliczamy wynagrodzenia z netto do brutto z uwzględnieniem optymalizacji ZUS i podatków
 • Rozliczamy wynagrodzenie krajowe kierowców wraz z wszystkimi wymaganymi dodatkami
 • Naliczamy premię oraz wyliczamy wynagrodzenie brutto na podstawie płacy netto
 • Rozliczamy delegacje krajowe dla firm wykonujących przewozy drogowe na terenie Polski
 • Rozliczamy ilość oraz wartość diet zagranicznych niezbędnych do stosowania ulgi podatkowej dla kierowców międzynarodowych oraz ustalenia podstawy składek na ubezpieczenia społeczne
 • Pomagamy w trakcie kontroli – udzielamy informacji koniecznych do zakończenia kontroli prowadzonych przez krajowe (ITD oraz PIP) i zagraniczne instytucje
 • Wspieramy przewoźników w zakresie formalności koniecznych ze zgłaszaniem do systemu IMI
 • Zapewniamy wsparcie merytoryczne w zakresie przepisów
 • Regularnie spotykamy się na szkoleniach online w ramach, których informujemy o bieżących zmianach, rozwiązujemy problemy oraz doradzamy w związku ze stosowaniem przepisów
 • Stosujemy rozwiązania zapewniające wygodę rozliczeń kierowców w firmach transportowych (wynagrodzenia ryczałtowe, trzy miesięczny okres rozliczeniowy, optymalizację przerw oraz generujemy informacje konieczne do stworzenia dwóch list wynagrodzeń dla kierowców międzynarodowych)
 • Opracowujemy regulaminy wynagrodzeń i regulaminy premiowania kierowców pod kątem optymalizacji wynagrodzeń