Rozliczanie czasu pracy kierowcy zgodnie z Pakietem mobilności

W związku z wejściem w życie przepisów pakietu mobilności od 2 lutego 2022 r. przygotowaliśmy rozwiązania i ofertę, która zapewnia firmą transportowym pełne wsparcie w związku z wdrożeniem Pakietu mobilności. Oferujemy rozliczanie czasu pracy kierowcy, w oparciu o przepisy krajowe oraz międzynarodowe. Jednocześnie sporządzamy rozliczenia kierowców optymalizując koszty składek ZUS oraz podatków płaconych przez przedsiębiorców. Naliczamy wynagrodzenia sektorowe dla rozliczanych kierowców we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dla pakietu mobilności. 

Pakiet mobilności – praktyczny przewodnik dla przewoźników drogowych

Rozliczanie czasu pracy kierowcy i płac zagranicznych w Unii Europejskiej

Rozliczamy czas pracy kierowców zgodnie z przepisami Pakietu mobilności. Uwzględniamy wszystkie aktualne stawki płac sektorowych obowiązujące w Unii Europejskiej. Rozliczamy czas pracy kierowców zatrudnionych w oparciu o umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawne. W ramach usług analizujemy odcinki zagraniczne, naliczamy premie i dniówki oraz przeliczamy płace kierowców z netto do brutto. Wspieramy firmy transportowe w czasie kontroli PIP, ITD oraz służb zagranicznych. 

W ramach świadczonych usług rozliczania czasu pracy kierowcy zgodnie z Pakietem mobilności:

 • Analizujemy dane z tachografów, weryfikujemy naruszenia kierowców oraz kompletność i terminowość odczytów;
 • Dostarczamy szereg raportów, koniecznych do sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem transportowym i rozliczenia czasu pracy kierowcy;
 • Analizujemy odcinki zagraniczne i stosujemy wyłączenia przewozów bilateralnych i tranzytowych celem minimalizacji dopłat z płac zagranicznych;
 • Rozliczamy czas pracy kierowców i wynagrodzenia na podstawie kwot netto z uwzględnieniem optymalizacji ZUS i podatków;
 • Rozliczamy wynagrodzenie krajowe kierowców wraz z wszystkimi wymaganymi dodatkami;
 • Naliczamy wyrównania, premie i dniówki dla kierowców;
 • Rozliczamy delegacje krajowe dla firm wykonujących przewozy drogowe na terenie Polski
 • Rozliczamy ilość oraz wartość diet wirtualnych niezbędnych do stosowania ulgi podatkowej dla kierowców międzynarodowych oraz ustalenia podstawy składek na ubezpieczenia społeczne
 • Pomagamy w trakcie kontroli – udzielamy informacji koniecznych do zakończenia kontroli prowadzonych przez krajowe (ITD oraz PIP) i zagraniczne instytucje;
 • Wspieramy przewoźników w zakresie formalności koniecznych ze zgłaszaniem do systemu IMI
 • Zapewniamy wsparcie merytoryczne w zakresie przepisów;
 • Regularnie spotykamy się na szkoleniach online w ramach, których informujemy o bieżących zmianach, rozwiązujemy problemy oraz doradzamy w związku ze stosowaniem przepisów;
 • Stosujemy rozwiązania zapewniające wygodę rozliczeń kierowców w firmach transportowych (wynagrodzenia ryczałtowe, trzy miesięczny okres rozliczeniowy, optymalizację przerw oraz generujemy informacje konieczne do stworzenia dwóch list wynagrodzeń dla kierowców międzynarodowych);
 • Opracowujemy regulaminy wynagrodzeń i regulaminy premiowania kierowców pod kątem optymalizacji wynagrodzeń.

Dlaczego należy rozliczać czas pracy kierowcy wykonującego przewozy zagraniczne

Wszystkie przedsiębiorstwa wykonujące przewozy drogowe ładunków na terenie Unii Europejskiej zobowiązane są do właściwego rozliczenia płac kierowców, zgodnie ze stawkami obowiązującymi w krajach, w których kierowcy wykonują przewozy drogowe. Niepoprawne rozliczenie czasu pracy kierowcy delegowanego w ramach Pakietu mobilności może spowodować nałożenie na firmę wysokich kar finansowych. Dodatkowo niewłaściwie rozliczone płace kierowców to ryzyko potencjalnych roszczeń oraz brak optymalizacji płaconych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. 

Nasze usługi polegają na kompleksowym rozliczeniu czasu pracy kierowców zgodnie z Pakietem mobilności. Naliczamy wynagrodzenia zgodnie z faktycznie wypłaconymi kwotami, a także przygotowujemy rozliczenie składek ZUS i podatku PIT. Dzięki poprawnie przygotowanym rozliczeniom czasu pracy każdego zatrudnionego kierowcy, firma może korzystać z ulg w składkach PIT i ZUS.