Przewoźnicy drogowi, którzy uzyskali licencję przed 1 marca 2022 r. powinni do dnia 15 stycznia 2023 r. złożyć oświadczenie do GITD o spełnianiu nowego wymogu w zakresie bazy eksploatacyjnej. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami firma transportowa powinna dysponować bazą, której przestrzeń pozwala na zaparkowanie 1/3 wszystkich posiadanych przez firmę pojazdów. W przypadku mikro przedsiębiorców (mniej niż 2 pojazdy) powinno się posiadać minimum jedno miejsce postojowe.

Wzór oświadczenia dla firm posiadających licencję międzynarodową dostępny jest pod linkiem.

W przypadku posiadania jedynie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika (tzw. licencja krajowa) stosowne oświadczenie należy uzyskać i złożyć w urzędzie miasta lub starostwie powiatowym (zgodnie z miejscem prowadzenia działalności).

Należy pamiętać, że firma powinna dysponować prawem do korzystania z bazy (np. umowa najmu lub dzierżawy). Jednocześnie funkcjonariusze ITD mają prawo do ewentualnego dokonania kontroli miejsca wskazanego jako baza eksploatacyjna.

Categories: Blog