W dniu 26 kwietnia 2023 roku zaczynają obowiązywać nowe przepisy Kodeksu Pracy związane z zachowaniem równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, wdrażające tzw. dyrektywę work-life balance. 

W związku z dyrektywę work-life balance, z tym kierowcy przysługuje dodatkowe dni urlopu:

  • dodatkowe dni urlopu opiekuńczego w wymiarze do 5 dni w roku kalendarzowym

Urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym jest bezpłatny i udzielany na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie nie krótszym niż 1 dzień przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Należy pamiętać, że urlop ten przysługuje w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych. Powód urlopu i dane osoby, nad którą będzie sprawowana opieka powinny być podane we wniosku.

  • dodatkowe dni urlopu z powodu siły wyższej w wymiarze 2 dni w roku kalendarzowym

Urlop z powodu działania siły wyższej będzie przysługiwał z powodu nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń. Do takich zaliczamy np. o ważne sprawy rodzinne spowodowane chorobą, wypadkiem, katastrofami naturalnymi. Zdarzenia muszą mieć jednak charakter nadzwyczajny, a pracownik powinien być w stanie udowodnić ich wystąpienie na żądanie pracodawcy. Za czas zwolnienia z pracy z powodu siły wyższej pracownik zachowa prawo do 50% wynagrodzenia.

Poprawne rozliczanie urlopu kierowcy [poradnik]

Temat rozliczania czasu pracy kierowców w ramach pakietu mobilności, wynagrodzeń oraz urlopów został szczegółowo omówiony w publikacji książkowej Rozliczanie czasu pracy kierowców. Kompendium wiedzy. Książka do kupienia w wydawnictwie CeDeWu. 
Categories: Blog