Wakacyjne i świąteczne zakazy ruchu pojazdów ciężarowych – kiedy wolno jechać ?

W związku, że rozpoczyna się okres wakacji, planując pracę kierowców zawodowych firmy transportowe, powinny również uwzględnić obowiązujące zakazy ruchu pojazdów ciężarowych. Zwłaszcza w okresie kiedy występują dodatkowe święta, zakazy takie mogę pokrzyżować plany i utrudnić wykonywanie transportu.  Poniżej można znaleźć najważniejsze informacje o funkcjonujących zasadach oraz odstępstwach.

Czym są świąteczne i wakacyjne zakazy ruchu pojazdów ciężarowych

Zakazy ruchu pojazdów ciężarowych mogą różnić się w zależności od kraju i lokalnych przepisów obowiązujących w danym regionie. Również w poszczególnych krajach zakazami mogą być objęte różne godziny oraz dni. Należy także pamiętać, że są w Europie kraje, w których ograniczenia nie obowiązują.

W Polsce świątecznymi zakazami ruchu pojazdów ciężarowych objęte są następujące dni:

 • Wielkanoc,
 • Poniedziałek Wielkanocny,
 • Święto 1 maja
 • Święto Konstytucji 3 Maja,
 • Pierwszy dzień Zielonych Świątek,
 • Święto Bożego Ciała,
 • Święto Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 • Święto zmarłych
 • Święto Niepodległości,
 • Boże Narodzenie,
 • Drugi dzień Bożego Narodzenia

We wskazane dni świąteczne zakaz ruchu pojazdów ciężarowych obowiązuje od godz. 8:00 do 22:00 oraz od 18 do 22 w dzień poprzedzający w/w święto.

Dodatkowo w sezonie letnim (okresie od 25 czerwca do 29 sierpnia) w ramach wakacyjnych ograniczeń pojazdy ciężarowe nie mogą poruszać się po drogach:

 • w piątki od godz. 18 do 22,
 • w soboty od godz. 8 do 14,
 • w niedziele od godz. 8 do 22.

Jakie pojazdy objęte są zakazami ruchu w okresie świąt i letnim ?

Zakaz obejmuje pojazdów oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. Z przepisów o zakazie ruchu w okresie letnim i świątecznym wyłączone są następujące rodzaje pojazdów używanych m.in:

 • przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu,
 • do przewozu żywych zwierząt,
 • dla potrzeb skupu mleka, zboża lub zwierząt,
 • do przewozu lekarstw i środków medycznych
 • do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej
 • w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,
 • do przewozu towarów niebezpiecznych w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej,
 • do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych, określonych w załączniku do rozporządzenia, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej (głównie towary objęte ATP),
 • w transporcie kombinowanym,
 • pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Powrót pojazdu z zagranicy, a zakazy ruchu

Z wakacyjnych i świątecznych zakazów ruchu zwolnione są również pojazdy powracające z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza, to że jeżeli pojazd wraca do Polski lub dokonuje dostawy, to może powrócić do bazy / dojechać do dostawcy pomimo zakazu ruchu. W tym wypadku wskazana przesłanka powinna wynikać z dokumentów przewozowych. 

Należy przy tym zwrócić uwagę, że z odstępstwa nie można skorzystać, jeżeli docelowo ładunek przewożony jest do innego kraju, a zjazd do bazy oznacza jedynie przerwę w przewozie. 

Złamanie zakazu ruchu może mieć bardzo poważne konsekwencje finansowe. Kara w takim przypadku nakładana jest na pracownika (do 500 zł), przewoźnika (do 2000 zł), a także zarządzającego transportem – 1000 zł. Łącznie więc firma transportowa może zostać obciążona karą w wysokości 3500 zł.

Zakazy ruchu pojazdów ciężarowych w innych krajach

Również w innych krajach Europy obowiązują zakazy ruchu pojazdów ciężarowych. W monitorowaniu dni objętych zakazem warto skorzystać ze specjalnych stron, które gromadzą szczegółowe informacje. Wszystkie informacje na temat zakazów ruchu pojazdów ciężarowych w Europie można znaleźć na stronie Trafficban.

Trafficban

Categories: Blog