Kalkulator wynagrodzeń i premii kierowców według pakietu mobilności (v. 2023) – 12.03.2023

Obliczenie premii i wynagrodzenia kierowcy zgodnie z zasadami pakietu mobilności wymaga wykorzystania odpowiedniego oprogramowania kadrowo-płacowego. Zadania nie ułatwiają również zmiany w zakresie wynagrodzeń kierowców, które zostały wprowadzone w związku z przepisami Nowego Ładu. 

W celu obliczenia premii kierowców według pakietu mobilności na podstawie diet wirtualnych, płac sektorowych i innych danych oraz docelowego wynagrodzenia wypłaconego kierowcy można wykorzystać przygotowany kalkulator. Kalkulator służy jedynie do przeprowadzania symulacji na własny użytek i nie stanowi programu kadrowo-płacowego. Autor nie ponosi odpowiedzialności za jego działanie. Naliczanie płac, składek i podatku powinno się odbywać przy wykorzystaniu autoryzowanego oprogramowania.

Należy pamiętać, że program kadrowo-płacowy powinien być dostosowany do rozliczania płac w ramach pakietu mobilności (płac pracowników delegowanych). W programie takim powinna być możliwość wprowadzenia kwoty tzw. diet wirtualnych, na podstawie których zostanie obliczona podstawa ZUS i podatek PIT.

Ze względu na bardzo skomplikowane przepisy związane z obliczaniem płac od 1 stycznia 2022 r. przygotowanie kalkulator dokładnie szacującego premie i wynagrodzenie netto jest bardzo skomplikowane i bez zastosowania makr VBA praktycznie niemożliwe (dodatek Slover). Poniższy kalkulator szacuje jedynie przybliżoną wartość premii. 

Zmiany w wersji 2023

  • dodano nową stawkę prognozowanego wynagrodzenia przeciętnego obowiązującego w 2023 r. (wszystkie wypłaty wypłacone w styczniu 2023) – 6935 zł brutto
  • drobne poprawki usprawniające i poprawiające obsługę

Kalkulator premii i wynagrodzeń kierowców (wersja 2023)
Kalkulator premii i wynagrodzeń kierowców (wersja 2022)

Jak korzystać z kalkulatora w dowolnym programie kadrowo-płacowym.

W zakładce Dane do programu płacowego program oblicza trzy składniki:

  • podlega pod ZUS i PIT – w programie kadrowo-płacowym wpisujemy wartość pola w pozycję wynagrodzenie brutto
  • podlega tylko pod PIT – w programie kadrowo-płacowym definiujemy pole, od którego naliczamy tylko podatek PIT bez składek ZUS lub używamy dostępne pole (np. nagroda jubileuszowa)
  • nie podlega pod PIT i ZUS – w programie kadrowo-płacowym definiujemy pole, od którego nie naliczamy PIT i składek ZUS lub używamy dostępne pole (np. ekwiwalent za pranie odzieży lub ekwiwalent za używanie prywatnych narzędzi / telefonu).