Nowy Ład 2.0, czyli co się zmieni dla przewoźników drogowych

Od 1 lipca 2022 r. wchodzą w życie przepisy poprawiające zmiany podatkowe (Nowy Ład 2.0), które obowiązują od 1 stycznia 2022 r. Według zapowiedzi rządu nowe regulacje mają być bardziej przejrzyste i prostsze w stosowaniu, zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany, które Nowy Ład 2.0 będzie miał na przedsiębiorstwa transportowe.

Nowy Ład 2.0 – wynagrodzenia kierowców

Najważniejszą zmianą dla kierowców (oraz przewoźników) będzie nowa, niższa stawka podatku dochodowego PIT-4 w wysokości 12% (dotychczas obowiązywała stawka 17%). Dodatkowo rząd postanowił usunąć przepisy o uldze dla klasy średniej, które szczególnie w przypadku kierowców bardzo mocno komplikowały rozliczanie wynagrodzeń. Generalnie więc dzięki wprowadzonym zmianom zyskają głównie przewoźnicy drogowi, którzy zapłacą niższy PIT-4 od kierowców. Ma to związek, z tym że w branży transportowej na ogół wynagrodzenia ustala się w kwotach netto, a nie brutto. Z powodu zmiany stawki podatku PIT, dodatkowo obniży się miesięczna kwota wolna od podatku, która będzie wynosić 300 zł, w stosunku do aktualnie stosowanej kwoty 425 zł.

Dodatkowo nastąpi zniesienie obowiązku podwójnego liczenia zaliczek na PIT. Zmiana ta była doraźną regulacją wprowadzoną w styczniu 2022 r. (tzw. rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2022 r.) i dodatkowo skomplikowała system szacowania wynagrodzeń kierowców zawodowych.

Podsumowując więc dla większości firm transportowych zmiany wprowadzone od 1 lipca 2022 r. będą pozytywne i jednocześnie uproszczą prowadzenie rozliczeń płacowych. Korzyści będą największe dla pracowników, których wynagrodzenie zawiera się w przedziale od 10 tys. zł do 12 tys. zł brutto – czyli większości kierowców w ruchu międzynarodowym.

W zależności od rodzaju tras (wysokość diet wirtualnych), wysokości wynagrodzenia oraz stosowanych ulg korzyść z nowych przepisów może wynieść od 50 zł do nawet 400 zł miesięcznie.

Nowy Ład 2.0, a pakiet mobilności

Dzięki zastosowaniu ulg dla kierowców międzynarodowych, przewoźnicy drogowi będą mogli uzyskać dodatkowe korzyści podatkowe. Wskazane korzyści związane są z tym, że podatek od pracownika będzie wynosił 12%, dodatkowo część przychodu kierowcy ponad kwotę 5922 zł brutto jest zwolniona z podatku (30 % diet wirtualnych). Tym samym przedsiębiorca będzie realnie odliczał od podatku więcej, niż zaliczek od przychodu kierowcy zapłaci. Warto więc pomyśleć nad optymalizacją rozliczeń wynagrodzeń kierowców. Średnia korzyść podatkowa powinna wynieść nawet 15,5% dla podatników, opłacających podatek liniowy.

Diety wirtualne - ulga podatkowa


Nowy Ład 2.0 – podatek od dochodów przewoźników drogowych

W zależności od wybranej formy opodatkowania, zmiany będą obejmowały również przewoźników drogowych. W przypadku firm, które opodatkowane są wg. skali podatkowej, stawka podatku zostanie obniżona z 17% do 12%. Dodatkowo zostanie zlikwidowana ulga dla klasy średniej. Realne opodatkowanie firm na skali podatkowej (wraz ze stawką NFZ) wyniesie więc 21% (12% PIT i 9% NFZ). Natomiast likwidacja ulgi dla klasy średniej ułatwi rozliczanie zaliczek na podatek PIT. Oczywiście wskazana wysokość obciążeń obowiązuje w I progu podatkowym, a więc dla przedsiębiorców, których dochody w roku podatkowym nie przekroczą kwoty 120 tys. zł.

Dla przewoźników rozliczających się w oparciu o podatek liniowy stawka podatku i składki NFZ pozostanie bez zmian (kolejno 19% i 4,9%). Nowością natomiast jest możliwość odliczenia części składki NFZ w koszty prowadzonej działalności. W przepisach przewidziano możliwość odliczenia kwoty maksymalnej w wysokości 8700 zł.

Jak można obliczyć zyski i straty z Nowego Ładu 2.0 ?

Przedsiębiorcy, którzy chcieliby dokonać obliczeń ile zyskają lub stracą na zmianach mogą skorzystać z dostępnych w Internecie kalkulatorów podatkowych. Osobiście polecamy kalkulator przygotowany na blogu Dzień Dobry Podatki. Przy pomocy prostego arkusza w Excelu oraz danych o przychodach i kosztach, można w prosty sposób ustalić, zyski i straty po zmianach, a także określić która forma opodatkowania jest korzystna.


Diety krajowe – planowane zmiany

Warto również wspomnieć, że w Sejmie pojawił się projekt Ministra Rodziny i Polityki Społecznej podwyższający kwotę diety w czasie podróży służbowej krajowej do 38 zł za dobę podróży (aktualnie obowiązuje stawka 30 zł za dobę). Razem ze stawką diety wzrośnie też ryczałt za nocleg do kwoty 57 zł (obecnie 45 zł). Zmiany prawdopodobnie wejdą w życie w III kwartale bieżącego roku.

Warto także wspomnieć, że w ostatnich miesiącach pojawił się pomysł, aby dieta wirtualna miała jednolitą stawkę i wyższą stawkę dla wszystkich krajów (65 EUR). Nie wiadomo jednak, kiedy i czy zmiany zostaną w zakresie diet międzynarodowych wprowadzone.

Czy przedsiębiorcy transportowi zyskają na zmianach w Polskim Ładzie 2.0 ?

Analiza przykładowych rozliczeń pokazuje, że w przypadku przedsiębiorców zmiany będą, co do zasady kosmetyczne. Dla firm z niskimi dochodami praktycznie nic się nie zmieni, natomiast przewoźnicy generujący wyższe dochody powinni zyskać od kilkuset do kilku tysięcy złotych rocznie.

Warto jednak pamiętać, że poza kosztami paliwa to koszty zatrudnienia są jednymi z najwyższych w przedsiębiorstwach transportowych. Korzystając więc z przepisów w zakresie ulg dla kierowców międzynarodowych warto rozliczać całość wypłacanego kierowcy wynagrodzenia na liście płac i ujmować w koszty prowadzonej działalności gospodarczej. Dzięki temu można dodatkowo zyskać rocznie od kliku do kilkunastu tysięcy złotych oszczędności.

Categories: Blog