Ostatnia aktualizacja 26 listopad 2021 – w związku z zakończeniem stanu epidemii dane mają charakter historyczny

Zalecamy by kierowcy wykonujący transport międzynarodowy posiadali certyfikat szczepienia COVID-19. Ze względu na zróżnicowane przepisy w poszczególnych krajach, firmy w wielu państwach mogą wymagać certyfikatu od osób, które przebywają na terenie zakładu pracy. Brak certyfikatu szczepienia może spowodować, że kierowca nie zostanie wpuszczony na teren zakładu pracy. Należy zawsze upewnić się w zakresie warunków obowiązujących w danym miejscu załadunku lub rozładunku. 

Należy pamiętać, że dla pracowników z Ukrainy, Unia Europejska uznaje certyfikaty szczepienia wystawione w związku z przyjęciem następujących preparatów: BioNTech/Pfizer, AstraZeneca, Moderna i Johnson & Johnson. W przypadku szczepienia innym preparatem, należy przyjąć szczepionkę w Polsce.

Dodatkowo wskazane jest, aby kierowcy celem uniknięcia niepotrzebnych formalności posiadali zaświadczenie wskazujące na charakter pracy. Uniwersalny wzór zaświadczeń można pobrać klikając na link poniżej.

Uwaga! Klikając na flagę można przejść na oficjalną stronę rządową gdzie dokładnie opisano wszystkie obostrzenia dla danego kraju.

   

Zaświadczenie PDF

Zaświadczenie WORD


POLSKA

Kierowcy zawodowi nie są objęci, żadnymi ograniczeniami.


FRANCJA

Kierowcy zawodowi powinni posiadać wypełnioną kartę Certificate for International Transport Workers

Aktualnie certyfikat szczepienia nie jest obowiązkowo wymagany w przypadku kierowców zawodowych. 


NIEMCY

Od 24 listopada 2021 r. wejście na teren zakładów pracy może być ograniczone jedynie do osób posiadających certyfikat szczepienia, negatywny test lub zaświadczenie potwierdzające przebycie choroby. 

Kwestię wymagania powyższych dokumentów oraz organizacji załadunków i rozładunków powinno rozstrzygnąć indywidualnie każde przedsiębiorstwo. Należy więc przed rozładunkiem / załadunkiem skontaktować się z kontrahentem, celem ustalenia zasad obowiązujących w danej firmie. 


  AUSTRIA

  Na terenie Austrii należy posiadać certyfikat potwierdzający szczepienie. Kierowcy zawodowi, którzy nie mają bezpośredniego kontaktu z innymi osobami, pozostają zwolnieni z obowiązku okazania certyfikatu.


  BELGIA

  Aktualnie nie ma ograniczeń i szczególnych restrykcji dla kierowców pojazdów ciężarowych.


  Dania

  Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Danii, każda firma może wymagać certyfikatu szczepienia od osób wchodzących na jej teren. Kwestię tego czy dana firma wymaga certyfikatu COVID-19 należy ustalić z kontrahentem. 


  ŁOTWA

  Osoby podróżujące na Łotwę zobowiązane są do rejestracji w systemie www.covidpass.lv i okazania na każde wezwanie właściwych organów kodu QR wygenerowanego przy pomocy udostępnionego formularza. Kierowcy nie podlegają kwarantannie i testowi na COVID-19.


  CZECHY

  Aktualnie nie ma ograniczeń i szczególnych restrykcji dla kierowców pojazdów ciężarowych.


  WIELKA BRYTANIA

  Kierowcy wykonujący transport drogowy pozostają zwolnieni z obowiązku kwarantanny. Zalecane jest wypełnienie formularza w zakresie lokalizacji.

   


  WŁOCHY

  Osoby przemieszczające się do Włoch powinny posiadać certyfikat potwierdzający szczepienie na COVID-19. Kierowcy w ruchu międzynarodowym (nie posiadający certyfikatu) mogą wjechać na teren Włoch, pod warunkiem że nie będą mieli bezpośredniej styczności z pracownikami, na terenie zakładów pracy.


  HOLANDIA

  Aktualnie kierowcy wykonujący transport drogowy pozostają zwolnieni z posiadania testów na COVID-19 oraz kwarantanny. Nie ma obowiązku rejestracji pobytu. 

   


  NORWEGIA

  Kierowcy wykonujący transport drogowy aktualnie pozostają zwolnieni z obowiązku kwarantanny i testów na COVID-19.  Zaleca się posiadanie zaświadczenia potwierdzającego szczepienie. 


  LITWA

  Kierowcy, którzy będą przebywać na Litwie powinni zarejestrować się na stronie. Dodatkowo litewskie przepisy, wskazują że służby mogą wymagać certyfikatu szczepienia lub przebycia choroby. Osoby niezaszczepione mogę być skierowane na obowiązkowe testy.


  Słowacja

  Z powodu wzrostu liczby nowych infekcji Słowacja wprowadza ogólnokrajowy lockdown. Ma on obowiązywać przez dwa tygodnie. Do zakładów pracy będą wpuszczane tylko osoby zaszczepione, po przechorowaniu Covid-19 lub z negatywnym wynikiem testu. Oznacza to, że kierowca który nie będzie posiadał wskazanych dokumentów, może nie zostać obsłużony w miejscu rozładunku lub załadunku.