W lutym bieżącego roku zgłosiła się do mnie firma, która dotychczas rozliczała czas pracy kierowców jedynie na podstawie tego, co zostało wyliczone z godzin. Po podsumowaniu roku okazało się, że przedsiębiorca musi dopłacić wysoką kwotę podatku PIT oraz składki NFZ z prowadzonej działalności.

Dokładna analiza dokumentów finansowych wykazała, że przez sposób rozliczania kierowców przyjęty w firmie, właściciel wraz z biurem rachunkowym nie uwzględnił w kosztach wynagrodzeń kwoty wynoszącej blisko 1 236 498 !

Wobec powyższego konieczne było ponowne przeliczenie wynagrodzeń kierowców z kwot netto (faktycznie wypłaconych) do kwot brutto. Ostateczny wynik przerósł najśmielsze oczekiwania, ponieważ w ramach poprawnie wykonanych rozliczeń kierowców właściciel zaoszczędził w skali roku 159 113 zł. Daje to średnią oszczędność w miesiącu na poziomie 13 259 zł netto. Wygenerowane oszczędności z przeprowadzonych rozliczeń pozwoliły, więc praktycznie na zakup nowego pojazdu ciężarowego za gotówkę.

Poniżej prezentuje podsumowanie uzyskanych korzyści z poprawnego rozliczenia czasu pracy kierowców zgodnie z pakietem mobilności. Pomimo koniczności dopłaty podatku PIT-4 oraz składek ZUS, koszty księgowe przedsiębiorstwa wzrosły o ponad 1 mln zł.

Wyszczególniono Przed przeliczeniem Po przeliczeniu Zmiana po przeliczeniu
PIT-4 78195 244865 166670
ZUS pracownik 512 327,81 542 655,35 30 327,54
Koszty wynagrodzeń 2 708 669,73 3 945 167,84 1236498,11
Nowe odliczenie od PIT 295 523,05
Nowe odliczenie NFZ 60 588,41
Korzyść netto dla firmy (PIT i NFZ)     159 113,92

 

Należy więc pamiętać, że poprawne rozliczenie czasu kierowców to nie tylko mniejsze ryzyko kontroli PIP oraz ITD. Wymierną korzyścią są również legalne oszczędności podatkowe, które firma może uzyskać oraz optymalne wykorzystanie wszystkich dostępnych ulg. Wielu przewoźników zapomina, że wprowadzone od 2 lutego 2022 r. przepisy dają szerokie spektrum optymalizacji, które przekłada się na niższe podatki i składki NFZ przedsiębiorcy. Jednocześnie kierowcy, którzy są wynagradzani w jasny i przejrzysty sposób zwykle pracują lepiej. Firma właściwe rozliczająca swoich kierowców może liczyć na mniejszą rotację pracowników i większą stabilność pracy.

 

Categories: Blog